Mongolian woman in national clothing, ger (yurt) in the background - ЭКД

Mongolian woman in national clothing, ger (yurt) in the background

Поделиться: