Битва при Кантоне, 1841 г. Изображение: Wikimedia

 

scroll to top