Hou_Bo_Mao_Zedong_at_Shunyi_Beijing_1958

 

scroll to top